มิตรรักษ เมดิคอล
คลินิกเวลเนส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด

คลินิกเวลเนส

Wellness Clinic

คลินิกเวลเนส มิตรรักษ

สุขภาพดี 24 ชั่วโมง

คลินิกเวลเนสของเรา ดำเนินการด้วยรูปแบบ “Telehealth” ภายใต้แนวคิดการป้องกันโรคนั้นดีกว่าและสำคัญกว่าการรักษาโรค เพื่อความสุขสมบูรณ์แห่งชีวิต  

เราพร้อมส่งมอบข้อมูลการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาคลินิกฯ ข้อสำคัญที่สุดคือคุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงอีกด้วย

เป้าหมายของเราคือ การเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

เราจึงมุ่งมั่นค้นคว้า วิจัยพัฒนา และผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด… มุ่งเน้นคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้อัตราส่วนที่ถูกต้องและปริมาณสารสำคัญที่ให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลต่อสุขภาพ สอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาการสมัยใหม่ด้านโภชนเภสัช (Nutraceutical) และองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา (Medicinal Herbs) อย่างเป็นระบบ สำหรับการบำบัด ฟื้นฟู ดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ และโรคระบบภูมิคุ้มกัน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาของเรา ประกอบด้วย
• กลุ่มโรคกระดูกและข้อ
• กลุ่มโรคระบบภูมิคุ้มกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี การวิจัยพัฒนาถือเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเรา เราใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอน และด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย ภายใต้แนวทางผลิตที่ดีในการผลิต GMP กฎหมาย พร้อมทั้งผ่านการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ ปลอดภัย ได้ประสิทธิผล และได้มาตรฐานสูงสุด

“เพราะสุขภาพที่ดีของคุณ… คือคำมั่นสัญญาของเรา”

มิตรรักษ เมดิคอล - คลินิกเวลเนส

เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
สั่งซื้อ สอบถามข้อมูล และรับส่วนลดราคาพิเศษ ได้ที่นี่

call-center-clinic

Shop with Us

สั่งซื้อ สอบถาม และรับส่วนลดพิเศษ ออนไลน์ 24 ชม.
ติดต่อ Call Center จ.-อา. 09:00 – 18:00 น.