มิตรรักษ เมดิคอล
คลินิกภูมิคุ้มกัน

ตรวจรักษาโรค ภูมิแพ้ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน SLE ตับอักเสบ และมะเร็ง

คลินิกภูมิคุ้มกัน

Immunology Clinic

คลินิกภูมิคุ้มกันและมะเร็ง มิตรรักษ

มิติใหม่ของการรักษาโรคร้ายที่ต้นเหตุ

คลินิกภูมิคุ้มกันของเรา เชื่อว่าทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความต้องการที่แตกต่างกันทั้งร่างกายและจิตใจ จึงให้ความสำคัญกับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บป่วยที่แตกต่างจากการรักษาทั่วไป… โดยจัดแผนการรักษาเน้นการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดธรรมชาติ (Natural Immunotherapy) แบ่งเป็น 2 แผนก

1. แผนกโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันผิดปกติ… ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน SLE หรือโรคพุ่มพวง และตับอักเสบ ใช้หลักภูมิคุ้มกันบำบัด บูรณาการร่วมการแพทย์ธรรมชาติ การให้คำแนะนำข้อปฏิบัติ 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ที่ถูกต้อง มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันบำบัดตามธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาสมดุลแข็งแกร่งดังเดิม พร้อมกับลดการพึ่งพายาจากสารเคมีที่อาจส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

2. แผนกโรคมะเร็ง… ผสมผสานวิธีการรักษาทั้งการใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเซลล์มะเร็ง ควบคู่กับศาสตร์ภูมิคุ้มกันบำบัด ที่จะช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการรักษาโรคมะเร็ง แนวทางนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เคมีหรือรังสีบำบัด และสามารถใช้ร่วมรักษา ลดผลข้างเคียงและฟื้นตัวเร็วหลังรับคีโมหรือฉายแสง อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เลือกวิธีประคับประคองอาการ และช่วยทำลายเซลล์ผิดปกติ ป้องกันการกลับมาเป็นใหม่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา ให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างเข้าใจ จะประเมินสถานการณ์ของคนไข้ เพื่อรับรู้ความต้องการและสภาวะทางร่างกายของแต่ละบุคคลในแต่ละระยะเวลา รวมถึงใส่ใจในการเตรียมการรักษาอย่างรอบครอบและการดูแลต่อเนื่องที่เน้นความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ในระดับที่ดีที่สุด

มิตรรักษ เมดิคอล
คลินิกภูมิคุ้มกัน รามคำแหง 42

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังใจและสนับสนุนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้คนไข้มีพลังกายพลังใจ
ในการต่อสู้กับโรคร้าย และให้เชื่อมั่นว่าคลินิกภูมิคุ้มกันของเราคือ ที่ที่คุณสามารถพึ่งพาได้

Mitraksa Medical

อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

จองคิวนัดหมายแพทย์ออนไลน์ 24 ชม.
ติดต่อ Call Center จ.-อา. 09:00 – 18:00 น.